Koah Spearguns

Our Price: $22.95

Koah Hawaiian Flopper Replacement Shaft for Spearguns 9/32"

 

Koah Hawaiian Flopper Replacement Shaft for Spearguns 9/32"

pn: spgun162

Our Price: $71.95

Koah Spearguns Ultimate Slip Tip

 

Koah Spearguns Ultimate Slip Tip

pn: spgun152

Our Price: $95.00

Koah RSC 60m Reel with Koah Powercore Line

 

Koah RSC 60m Reel with Koah Powercore Line

pn: spgun151

Our Price: $185.00

Koah Speargun Euro Series 110cm Rear Handle

 

Koah Speargun Euro Series 110cm Rear Handle

pn: spgun150

Our Price: $545.00

Regular Price: $605.00
You Save: $60.00 (10%)
Koah Speargun Shortie M.W Mid 38 inches

 

Koah Speargun Shortie M.W Mid 38 inches

pn: spgun149

Our Price: $495.00

Regular Price: $535.00
You Save: $40.00 (7%)

Our Price: $595.00

Our Price: $522.00

Koah Bluewater Series Wood Teak Speargun with Size Options

 

Koah Bluewater Series Wood Teak Speargun with Size Options

pn: spgun145

Our Price: $799.95