Koah Spearguns

Our Price: $522.00

Our Price: $615.00

Koah Speargun Euro Series 110cm Rear Handle

 

Koah Speargun Euro Series 110cm Rear Handle

pn: spgun150

Our Price: $580.00

Regular Price: $645.00
You Save: $65.00 (10%)
Koah Speargun Shortie M.W Mid 38 inches

 

Koah Speargun Shortie M.W Mid 38 inches

pn: spgun149

Our Price: $495.00

Regular Price: $535.00
You Save: $40.00 (7%)
Koah Bluewater Series Wood Teak Speargun with Size Options

 

Koah Bluewater Series Wood Teak Speargun with Size Options

pn: spgun145

Our Price: $799.95

Koah RSC 60m Reel with Koah Powercore Line

 

Koah RSC 60m Reel with Koah Powercore Line

pn: spgun151

Our Price: $185.00

Koah Spearguns Ultimate Slip Tip

 

Koah Spearguns Ultimate Slip Tip

pn: spgun152

Our Price: $95.00

Koah Hawaiian Flopper Replacement Shaft for Spearguns 9/32"

 

Koah Hawaiian Flopper Replacement Shaft for Spearguns 9/32"

pn: spgun162

Our Price: $71.95

Our Price: $22.95

Koah Hawaiian Flopper Replacement Shaft for Spearguns 5/16"

 

Koah Hawaiian Flopper Replacement Shaft for Spearguns 5/16"

pn: spgun163

Our Price: $65.00

Koah 6mm Threaded Replacement Shaft for Spearguns 9/32"

 

Koah 6mm Threaded Replacement Shaft for Spearguns 9/32"

pn: spgun164

Our Price: $65.00

Koah 5/16 in Replacement Threaded Shaft for Spearguns

 

Koah 5/16 in Replacement Threaded Shaft for Spearguns

pn: spgun165

Our Price: $60.00

Koah Twin Roller Series Mid Plus Bluewater Speargun

FREE SHIPPING

Koah Twin Roller Series Mid Plus Bluewater Speargun

pn: spgun171

Our Price: $1,200.00

Regular Price: $1325.00
You Save: $125.00 (9%)
Koah Spear Kaddy Assembly Speargun Stand

FREE SHIPPING

Koah Spear Kaddy Assembly Speargun Stand

pn: acc1603

Our Price: $299.95

Koah Muzzle Mounted Light Kit Amp 1L 90 Lumen Light

FREE SHIPPING

Koah Muzzle Mounted Light Kit Amp 1L 90 Lumen Light

pn: light371

Our Price: $51.95

Koah Standard 5" Bungee with Swivel Snap

 

Koah Standard 5" Bungee with Swivel Snap

pn: acc1415

Our Price: $14.00

Koah Powercore Speargun Reel Line - 600 lb test 160 foot Roll

FREE SHIPPING

Koah Powercore Speargun Reel Line - 600 lb test 160 foot Roll

pn: acc1231

Our Price: $64.95

Koah Element Speargun Spearfishing Bag

FREE SHIPPING

Koah Element Speargun Spearfishing Bag

pn: bag490

Our Price: $180.00

Our Price: $240.00

Our Price: $23.00

Koah TPU Fish Bag 66 in x 24 in Insulated Cooler Bag

FREE SHIPPING

Koah TPU Fish Bag 66 in x 24 in Insulated Cooler Bag

pn: bag491

Our Price: $255.00

Koah Shortie 3.5 Inch Dive Knife with Magnetic Sheath

FREE SHIPPING

Koah Shortie 3.5 Inch Dive Knife with Magnetic Sheath

pn: knife146

Our Price: $55.00

Koah Standard 4.5 Inch Dive Knife with Magnetic Sheath

FREE SHIPPING

Koah Standard 4.5 Inch Dive Knife with Magnetic Sheath

pn: knife147

Our Price: $60.00